അവധിക്കാല അദ്ധ്യാപക പരിശീലനം ( ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം ) 2016 ഏപ്രിൽ 26 മുതൽ മെയ് 2 വരെയും മെയ് 4 മുതൽ 9 വരെയും 23 മുതൽ 28 വരെയും....

Friday, 31 October 2014

BLEND completion and formal inauguration of Kasaragod Educational district blog :

കാസറഗോഡ് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലാതല "BLEND" പൂർത്തീകരണപ്രഖ്യാപനവും ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് ബ്ലോഗിന്റെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനവും
ശ്രീ.ജി നാരായണന്റെ (ചെയർമാൻ,വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻന്റിങ്ങ് കമ്മിറ്റി,
കാസറഗോഡ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി) അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ
 മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ ശ്രീ.ടി.ഇ അബ്ദുള്ള നിർവ്വഹിച്ചു.

വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ മികച്ച മൂന്നു സ്കൂൾ ബ്ലോഗുകൾക്കുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾ ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്‌ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിങ്ങ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സണ്‍ ശ്രീമതി സുജാത വിതരണം ചെയ്തു.വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയരക്റ്റർ ശ്രീ.സി രാഘവൻ,ഡയറ്റ് പ്രിൻസിപ്പാൾ  ശ്രീ.പി.വി കൃഷ്ണകുമാർ ,RMSA അസി:പ്രോജക്റ്റ് ഓഫീസർ  ശ്രീ.വി.വി രാമചന്ദ്രൻ,ജില്ലാ ഐ.ടി.കോ-ഓർഡിനേറ്റർ ശ്രീ.രാജേഷ് എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു.ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസർ ശ്രീ.എൻ.കെ സദാശിവനായക്ക് സ്വാഗതവും HM ഫോറം കണ്‍വീനർ  ശ്രീ.വി.ടി കുഞ്ഞിരാമൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.    കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ..